Wyjątkowa emerytura lub renta od prezesa ZUS-u

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Grażyna Mazurek, kb

Wyjątkowa emerytura lub renta od prezesa ZUS-u

Grażyna Mazurek, kb

Nie spełniasz warunków, by normalnie otrzymać emeryturę lub rentę, a los bardzo Cię doświadczył? W drodze wyjątku może je przyznać prezes Zakładu.

W szczególnych okolicznościach możesz dostać emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną, gdy nie masz uprawnień do otrzymania ich w zwykłym trybie.

Podstawą prawną jest ustawa o emeryturach i rentach, a dokładnie - artykuł 83. Brane są przy tym pod uwagę pewne kryteria.

Warunki
Muszą być spełnione łącznie cztery przesłanki:

1) wnioskodawca jest lub był osobą ubezpieczoną albo jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym,

2) nie spełnia warunków wymaganych w ustawie o emeryturach i rentach do uzyskania świadczeń wskutek szczególnych okoliczności,

3) nie może podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek,

4) nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Wyjątkowość tych świadczeń

Polega na tym, że są one finansowane z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, co jest właściwie dla nas najważniejsze, przyznanie tych świadczeń oparte jest na uznaniu prezesa ZUS-u. Jest to tak zwane uznanie administracyjne. Nie jest jednak dowolne, lecz podlega kontroli sądu administracyjnego.

Kto jest uprawniony

Prezes ZUS może przyznać wyjątkowe świadczenie ubezpieczonemu albo pozostałym po nim członkom rodziny. Za członków rodziny uprawnionych do tego świadczenia uważa się:

Warto pamiętać
Osoba występująca z wnioskiem musi udowodnić, że na skutek szczególnych okoliczności nie jest w stanie otrzymać świadczeń w zwykłym trybie. W przepisach jednak nie znajdziemy definicji szczególnych okoliczności. Są one oceniane za każdym razem indywidualnie w konkretnej sprawie.

Gdy brakuje na życie

Świadczenie w drodze wyjątku może otrzymać ten, kto ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek nie może podjąć zatrudnienia.

Ponadto jednym z warunków przyznania przez prezesa ZUS świadczenia jest wykazanie, że wnioskodawca nie ma niezbędnych środków utrzymania. Pojęcie to nie jest jednak ściśle określone w ustawie emerytalnej i każdorazowo podlega ocenie.

Jakie dokumenty

O świadczenie wyjątkowe trzeba wystąpić z wnioskiem. Można go przesłać prezesowi ZUS albo przekazać za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Do wniosku trzeba dołączyć wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym. Jest to druk ZUS Rp - 15, dostępny w placówkach ZUS lub na stronie internetowej - http://www.zus.pl/pliki/formularze/rp_15.pdf

Na potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia, na przykład o:

Uwaga!
Prezes ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń wyjątkowych wtedy, gdy został wyczerpany zwykły tryb. Najpierw więc trzeba uzyskać decyzję odmowną ZUS-u. Bo musi być spełniona przesłanka braku uprawnień do świadczenia w zwykłym trybie.

Jeśli do prezesa ZUS-u, trafi wniosek o wyjątkowe świadczenia podczas gdy trwa jeszcze postępowanie odwoławcze, na przykład w sądzie pracy i ubezpieczeń, wówczas prezes zawiesi wydanie decyzji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Ile dostaniesz
880,45 zł - tyle wynosi wyjątkowe świadczenie od prezesa ZUS. To kwota równa najniższej emeryturze.

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015 roku do końca kwietnia 2016 roku.:

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015 r.:

Ile mogą wzrosnąć
W 2016 roku waloryzacja (podwyżka) świadczeń ma być niewielka. Według wstępnych prognoz mają wzrosnąć zaledwie o 0,52 proc. Zawiniła deflacja, czyli spadek cen, po ludzku tłumacząc. Jeśli nic się nie zmieni, najniższa emerytura zwiększy się z 880,45 zł brutto do 885 zł brutto, czyli tylko o niecałe 5 zł. Z kolei średnia emerytura (2.068,50 zł brutto wg danych z I kw. tego roku) będzie większa o około 11 zł brutto.

Grażyna Mazurek, kb

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.