Redakcja

Proste zasady loterii promocyjnej Mieszkanie za czytanie

Proste zasady loterii promocyjnej Mieszkanie za czytanie
Redakcja

Loteria „Mieszkanie za czytanie” startuje w piątek, 14 grudnia 2018 r. W tym dniu na łamach Nowin opublikujemy pierwszy kupon loteryjny. Nagrodą główną jest mieszkanie wykończone, umeblowane i wyposażone, o wartości 310 000 zł. Nagrody dodatkowe to gotówka o łącznej wartości 50 000 zł.

W loterii mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, nie będące pracownikami lub stałymi współpracownikami organizatora lub członkami ich najbliższej rodziny.

Aby wziąć udział w loterii, należy:

  1. zebrać 10 kolejnych kuponów loteryjnych (oryginalne, wycięte z gazety) lub posiadać Kartę Prenumeratora,
  2. wypełnić czytelnie przynajmniej jeden z kuponów lub Kartę Prenumeratora, podpisując wymagane regulaminem zgody,
  3. komplet złożony z 10 kolejnych kuponów lub Kartę Prenumeratora należy włożyć do standardowej koperty, zbliżonej do formatu C6, w kolorze białym, koperta ma być zamknięta,
  4. na kopercie trzeba umieścić dopisek „Mieszkanie za czytanie”,
  5. niedopuszczalne jest umieszczanie na kopercie, poza znaczkiem i adresem, jakichkolwiek innych dopisków, znaków graficznych, naklejek.

W grze mogą wziąć udział również Czytelnicy, którzy czytają Nowiny w Internecie i zakupią abonament dostępu do treści elektronicznych poprzez plus.nowiny24.pl/wez-udzial/.
Aby wziąć udział w grze w ten sposób, należy:

  1. zalogować się lub dokonać rejestracji, akceptując regulamin serwisu nowiny24.pl i plus.nowiny24.pl,
  2. zakupić w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 15 października 2019 r. minimum jeden abonament dostępu do treści elektronicznych na 30, 90 lub 180 dni poprzez stronę
    plus.nowiny24.pl/wez-udzial/
  3. wyrazić zgodę na udział w grze na specjalnym formularzu internetowym.

Czytelnikowi, który w ten sposób zakupił abonament, przysługują Karty Abonamentowe. Przy zakupie abonamentu 30-dniowego będą to 4 Karty Abonamentowe, przy zakupie abonamentu 90-dniowego będzie to 12 Kart Abonamentowych, natomiast w przypadku zakupu abonamentu 180-dniowego, Czytelnik otrzyma 24 przysługujące mu Karty Abonamentowe. Każda z nich stanowi jeden dowód udziału w grze, czyli zastępuje zestaw 10 kuponów loteryjnych.

Karty abonamentowe w imieniu grającego drukuje organizator na podstawie ścisłej ewidencji zakupu abonamentów, pieczętuje, umieszcza w kopercie zgodnie z wymogami regulaminu i wrzuca do urny.

Koperty z zebranymi w wersji tradycyjnej kuponami należy na bieżąco przynosić do redakcji Nowin przy ul. Kraszewskiego 2 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ul. Unii Lubelskiej 3, albo przesyłać na adres: Biuro Loterii Nowin, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów - z dopiskiem „Mieszkanie za czytanie”.

W trakcie loterii odbędzie się pięć losowań. Dostarczone w terminie zestawy kuponów biorą udział w najbliższym losowaniu, a następnie przechodzą do kolejnego losowania oraz losowania nagrody głównej. W kolejnych losowaniach biorą udział również kupony już wylosowane.

Jeżeli chcesz zwielokrotnić swoje szanse, zbierz kilka zestawów kuponów, każdy w oddzielnej kopercie lub zaprenumeruj Nowiny. Tylko prenumeratorzy miesięczni wszystkich wydań gazety zyskują podwójną szansę na wygraną dzięki Kartom Prenumeratora.

Szczegółowy regulamin jest dostępny w Biurze Loterii w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2 oraz na plus.nowiny24.pl/wez-udzial/

Jeśli masz pytania, zadzwoń: 17 867 22 82.

[ZAGRAJ W LOTERII]

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.