Po studiach na WSIiZ można łączyć pracę z pasją czyli Inżynieria gier komputerowych i Projektowanie gier

Czytaj dalej
Fot. Arch. WSIiZ
Józef Lonczak

Po studiach na WSIiZ można łączyć pracę z pasją czyli Inżynieria gier komputerowych i Projektowanie gier

Józef Lonczak

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie śledzi aktualne trendy i zmiany na rynku pracy. Nieustannie też dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do zainteresowań i zapotrzebowania młodzieży tak, aby dzisiejsi kandydaci na studia mogli po ukończeniu uczelni rozpocząć pracę w dobrze rokujących i rozwijających się branżach.

Doskonałym przykładem kierunków kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku pracy, stały się specjalności dotyczące branży gier komputerowych. WSIiZ oferuje dużo różnych specjalności, a wśród nich takie jak: Inżynieria gier komputerowych na kierunku Informatyka oraz Projektowanie gier komputerowych na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

Dzisiejsze czasy charakteryzują się ogromną dynamiką zmian na rynku pracy. Wiele branż musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości i dostosować się do obecnych warunków, jak również wprowadzić zmiany, które znacząco wpływają na poprawę funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencyjności. Są jednak obszary, które od lat rejestrują wzrost, a co najważniejsze, nie ucierpiały w skutek pandemii i są one w sferze zainteresowania specjalistów WSIiZ. Z pewnością należy do nich szeroko rozumiana i wciąż rozwijająca się branża związana z informatyką.

Wspomniane specjalności czyli Inżynieria gier komputerowych na kierunku Informatyka oraz Projektowanie gier komputerowych na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - to specjalności unikatowe w skali kraju.

Rzeszowska WSIiZ jako jedna z czterech uczelni w Polsce przygotowuje studentów do pracy w świecie gier. Kształcąc na znakomitym poziomie młodych ludzi, odpowiada w ten sposób na zwiększające się zapotrzebowanie rynku. Uczelnia ta udowadnia również, że można połączyć pracę z pasją. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania, najwyższej jakości sprzętu oraz współpracy z wykładowcami czynnie działającymi w branży, możemy poszczycić się najwyższą jakością nauczania.

Renoma Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie sięga daleko poza Podkarpacie, a nawet poza Polskę. Rzeszowska uczelnia jest aktywna na arenie międzynarodowej i studenci zdobywający tu wiedzę pochodzą z ponad 50 krajów. Zajęcia na WSIiZ prowadzone są w języku polskim i angielskim. W nowym roku akademickim uruchomiona zostanie również ścieżka branży gamingowej właśnie w języku angielskim Game design and development.

Zobacz linki do naszych filmów(ver. polska):
https://www.youtube.com/watch?v=kdSSGK4iDJ8&t=36s

Zobacz film promujący międzynarodowość:
https://www.youtube.com/watch?v=7GTVnUQLWEA&t=10s

Zobacz więcej informacji nt. kierunków na WSIiZ:
https://wsiz.rzeszow.pl/stud-i-stop/informatyka/
https://wsiz.rzeszow.pl/stud-i-stop/projektowanie-gier-komputerowych/

Ponadto WSIiZ jako nowoczesna uczelnia jest świetnie przygotowana do nowej rzeczywistości w związku z pandemią Covid-19. Dzięki temu zajęcia, egzaminy, obrony, odbywają się bez zmian. Nowy rok akademicki rzeszowska WSIiZ rozpoczęła korzystając ze sprawdzonego kształcenia mieszanego (tzw. hybrydowego). Wykłady i konwersatoria prowadzono zdalnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne były realizowane tradycyjnie tj. stacjonarnie na terenie uczelni. Mimo strefy czerwonej, uczelnie mogą nadal prowadzić tradycyjnie te zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane na ostatnim roku studiów.

Więcej informacji tutaj:
https://wsiz.rzeszow.pl/studia-w-czasie-covid-19/

Józef Lonczak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.