Redakcja

Najczęściej zadawane pytania - odpowiadamy na Wasze wątpliwości

Najczęściej zadawane pytania - odpowiadamy na Wasze wątpliwości
Redakcja

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jeśli mam abonament dostępu do treści wykupiony przed startem loterii, czy mogę zostać jej uczestnikiem?

Niestety nie. Uczestnikiem gry może zostać tylko Czytelnik, który zakupi minimum jeden abonament poprzez plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 15 października 2019 r.
Tylko w tym serwisie dzięki specjalnie przygotowanemu panelowi Czytelnik ma możliwość zaznaczenia wymaganych regulaminem zgód na udział w loterii, a Organizator może ściśle ewidencjonować dane uczestników uprawnionych do gry.
Na podstawie tej ewidencji przysługujące Uczestnikowi loterii Karty Abonamentowe są drukowane przez organizatora, pakowane w osobnych kopertach z dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” i umieszczane w urnie do najbliższego losowania.

Zakupiłem abonament, ale nie otrzymałem żadnych Kart Abonamentowych. W jaki sposób mogę wziąć udział w losowaniach?/

Jeśli abonament został zakupiony w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 15 października 2019 r. poprzez plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ z zaznaczeniem wymaganych regulaminem zgód na udział w loterii, Czytelnik automatycznie staje się uczestnikiem gry. Organizator w jego imieniu drukuje przysługujące mu Karty Abonamentowe, pakuje do spełniających wymogi regulaminu kopert z dopiskiem "Mieszkanie za czytanie" i umieszcza w urnie do losowania.

Dlaczego w kuponie i przy zakupie abonamentu jest konieczne podawanie numeru PESEL?

Numer PESEL konieczny jest do prawidłowej identyfikacji laureatów loterii w związku z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych bez adresu zameldowania/zamieszkania. Podawany jest tylko do wiadomości organizatora i podlega ochronie zgodnie z ustawą o danych osobowych.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napis do nas. Telefon 17 867 22 82, promocja@nowiny24.pl

[ZAGRAJ W LOTERII]

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.