Redakcja

Kupując abonament zyskujesz dodatkowe szanse w grze o mieszkanie

Kupując abonament zyskujesz dodatkowe szanse w grze o mieszkanie
Redakcja

Kupując abonament zyskujesz dodatkowe szanse w grze o mieszkanie

Abonament dostępu do treści elektronicznych z e-wydaniem Nowin, zakupiony wyłącznie w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 15 października 2019 r. przez plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ daje możliwość udziału w grze o mieszkanie z dodatkowymi szansami na wygraną.

[ZAGRAJ W LOTERII]

Tylko w tym serwisie, dzięki specjalnie przygotowanemu panelowi, Czytelnik ma możliwość zaznaczenia wymaganych regulaminem zgód na udział w loterii, a Organizator może ściśle ewidencjonować dane uczestników uprawnionych do gry.
Na podstawie tej ewidencji przysługujące Uczestnikowi loterii Karty Abonamentowe są drukowane przez organizatora, pakowane w osobnych kopertach z dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” i umieszczane w urnie do najbliższego losowania.

  1. Uczestnikowi Loterii, który zakupił 30-dniowy abonament dostępu do treści elektronicznych, przysługują 4 Karty Abonamentowe.
  2. Uczestnikowi, który zakupił 90-dniowy abonament dostępu do treści elektronicznych, przysługuje 12 Kart Abonamentowych, a przy zakupie 180-dniowego, uczestnik zyskuje aż 24 szanse w grze.

Dzięki temu ma prawie 2 razy więcej szans na wygraną niż Czytelnik kupujący gazetę w kiosku

W loterii biorą udział tylko Czytelnicy, którzy wykupili abonament dostępu do treści elektronicznych wyłącznie w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 15 października 2019 r. poprzez stronę plus.nowiny24.pl/wez-udzial/, zgodnie z regulaminem tego serwisu. Uczestnik loterii może dokonać zakupu abonamentu na okres 30-dniowy i/lub 90-dniowy i/lub 120 dniowy.

Przysługujące Uczestnikowi loterii Karty Abonamentowe są drukowane przez organizatora, pakowane w osobnych kopertach z dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” i umieszczane w urnie do najbliższego losowania.

Aby zostać Uczestnikiem loterii poprzez zakup abonamentu dostępu do treści elektronicznych z e-wydaniem Nowin, Czytelnik powinien wejść na stronę plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ i dokonać wyboru okresu trwania abonamentu dostępu do treści elektronicznych (30, 90 lub 180 dni)
Po wyborze okresu trwania abonamentu, Czytelnik zostanie przeniesiony na formularz płatności, gdzie powinien podać swój adres e-mail w celu rejestracji lub zalogowania, zaakceptować regulamin serwisu nowiny24.pl i plus.nowiny24.pl, wybrać bank, z którego zostanie dokonana płatność, a następnie uzupełnić pola: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), adres e-mail i telefon oraz wyrazić zgodę na udział w loterii i zaakceptować regulamin loterii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii (poprzez zaznaczenie właściwych pól), a następnie dokonać płatności.

Po zaksięgowaniu wpłaty za wybrany okres trwania abonamentu, Czytelnik staje się Uczestnikiem loterii.

Dane osobowe, które zostały podane podczas dokonywania płatności, zostaną umieszczone na Kartach Abonamentowych, w liczbie adekwatnej do wykupionego abonamentu.

Zgody marketingowe i reklamowe nie są obowiązkowe. Podanie adresu e-mail jest wymagane, w związku z koniecznością rejestracji w plus.nowiny24.pl. Podanie numeru telefonu nie jest wymagane, ale zalecane. Jego brak utrudni kontakt z uczestnikiem w przypadku wygranej.

Kupując abonament dostępu do treści elektronicznych, Czytelnik nabywa go od dnia zakupu i jego dostęp trwa odpowiednio przez wybrany przez Uczestnika okres (30,90,180 dni). Uczestnik może wykupić dowolną liczbę abonamentów dostępu do treści elektronicznych. Każdy kolejny wykupiony abonament powoduje wydłużenie dostępu do treści elektronicznych (sumuje się).

Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 15 października 2019 roku, czyli w ostatnim dniu emisji Kuponu loteryjnego w wydaniu tradycyjnym Nowin.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.