Dołożymy wszelkich starań, aby ŚDM były niezapomnianym przeżyciem

Czytaj dalej
Fot. fot. archiwum
Rozmawiała Grażyna Starzak

Dołożymy wszelkich starań, aby ŚDM były niezapomnianym przeżyciem

Rozmawiała Grażyna Starzak

- To olbrzymie wyróżnienie dla Polski, że może być gospodarzem tak ważnego w Kościele katolickim wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży - mówi Beata Szydło, prezes Rady Ministrów

- Pani Premier, pod koniec lipca do Polski, do Krakowa, na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Franciszkiem przyjedzie młodzież z prawie 190 państw świata...

- Cieszymy się, że już za kilka dni do naszego kraju zawita młodzież z najodleglejszych zakątków świata, co będzie niezwykłą okazją nie tylko do nawiązania życiowych przyjaźni, poznania kultury innych państw, ale przede wszystkim wielkiego, wspólnego duchowego przeżycia… To wielkie wyróżnienie dla Polski, że może być gospodarzem tak ważnego w Kościele katolickim wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży. Wspierając organizatora tego wydarzenia, którym jest Komitet Organizacyjny przy krakowskiej kurii, dążymy do tego, aby ŚDM były niezapomniane i bezpieczne. Wierzę, że to wydarzenie przyniesie naszej ojczyźnie wspaniałe owoce.


Autor: Joanna Urbaniec

- Pani Premier miała już okazję spotkać się z papieżem Franciszkiem. Jakie wrażenia wyniosła Pani z tego spotkania?

- Nie ukrywam, że spotkanie z papieżem Franciszkiem było dla mnie, jako osoby wierzącej, dużym przeżyciem. Był to szczególny dzień, bo spotkanie z Ojcem Świętym przypadało w rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II. Dzień rozpoczęliśmy od porannej modlitwy przy jego grobie i uczestnictwa w mszy świętej w intencji ojczyzny. Sama rozmowa z Ojcem Świętym również była dla mnie poruszająca i na długo pozostanie w mojej pamięci.

- Wspominając przebieg audiencji w Watykanie, mówiła Pani, że rozmawialiście m.in. o sytuacji polskich rodzin. Jak Pani ocenia kondycję polskiej rodziny? Wszak „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”…

- Dla papieża Franciszka zagadnienia związane z rodziną również są ważne, dlatego podczas naszego spotkania bardzo dziękował i cieszył się z tego, że w Polsce wprowadzane są programy, które mają wspierać rodziny. Dla mojego rządu rodzina jest priorytetem. Od początku realizujemy przedsięwzięcia, które mają wspierać rodziców i ich dzieci. Naszym flagowym projektem jest „Rodzina 500+”, dzięki któremu przywracamy godne warunki życia wielu osobom. Wierzę, że dzieci są najlepszą inwestycją. Życie w wielu domach zmieniło się na plus.

Wprowadzony program stworzy szansę dla najmłodszych wyjazdu na pierwsze wakacje czy spełnienia innych marzeń. Liczę na to, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci, które do tej pory nie miały takiej możliwości, rozpoczną naukę języków obcych i skorzystają z dodatkowych zajęć. Z wielu listów, jakie do mnie napływają, wynika, że ludzie mają poczucie, że wreszcie państwo zauważyło codzienne problemy polskich rodzin i trud, jaki wkładają w wychowanie dzieci. To ogromny sukces tego programu. Chcemy troszczyć się o wszystkich Polaków, na każdym etapie życia, stąd też realizujemy kolejne projekty społeczne, takie jak podniesienie minimalnej płacy do poziomu 2000 złotych brutto czy ustalenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 złotych. Wszystkie te działania mają służyć temu, by Polacy mogli godnie żyć. Polskie rodziny są i pozostaną w centrum zainteresowania mojego rządu.

- Jak Pani Premier sądzi, jakie słowa skieruje do młodzieży zgromadzonej w Krakowie papież Franciszek? Na co, na jakie tematy położy akcent?

- Papież Franciszek jest spontaniczny i lubi zaskakiwać, więc pewnie i tym razem tak będzie. Spotkaniu młodych ludzi z Ojcem Świętym towarzyszyć będzie przesłanie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Myślę, że w związku z tym papież będzie wzywał do pojednania, wybaczania i naprawiania relacji. Jest to ważne, bo żyjemy w niespokojnych czasach, w których mamy do czynienia z wieloma bezsensownymi aktami agresji. Orędzie papieża na nadchodzące Światowe Dni Młodzieży daje dużo nadziei i moim zdaniem wręcz pociesza. Dlatego z niecierpliwością czekam na to, co powie Franciszek i mam nadzieję, że pokrzepi swoimi słowami nie tylko zgromadzonych na modlitwie z nim młodych ludzi, ale wszystkich Polaków.

- Przed audiencją w Watykanie modliła się Pani przy grobie św. Jana Pawła II. Papież Polak jest obok św. siostry Faustyny patronem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Czy ma Pani Premier jakieś osobiste wspomnienia związane z papieżem Polakiem?

- Do dzisiaj mam w pamięci czas, kiedy jako studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z tysiącem innych młodych ludzi, słuchałam słów Jana Pawła II przemawiającego z okna na Franciszkańskiej… W trakcie tych wieczornych spotkań panowała wyjątkowa atmosfera, a spontaniczność papieża powodowała, że chwile te wciąż pozostają w moim sercu.

- Po spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem powiedziała Pani: „zrobimy wszystko, by Światowe Dni Młodzieży były wspaniałe i bezpieczne”. Będą wspaniałe i bezpieczne?

- Od chwili, gdy przejęliśmy w Polsce władzę, zrobiliśmy wszystko, aby wspomóc sprawną organizację tego wydarzenia. Rządowy zespół pod przewodnictwem minister Beaty Kempy i pełnomocnika Pawła Majewskiego miał za zadanie stworzyć warunki dla sprawnego działania służb w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Dlatego też powstała specustawa, która zawiera przepisy podobne do tych, które obowiązują przy organizacji imprez masowych, a sprawdziły się już w poprzednich latach, np. w trakcie Euro 2012. Ponadto w ustawie antyterrorystycznej znalazły się regulacje pozwalające wojsku wesprzeć działania służb podległych MSWiA i ratownictwa medycznego. Siły zabezpieczające ŚDM mają więc komfortowe warunki działania. Wkład w bezpieczeństwo ma również organizator. To on buduje na miejscu głównych uroczystości dodatkowe wyjścia ewakuacyjne i wygradza zbiorniki wodne. Bezpieczeństwo jest więc priorytetem dla nas wszystkich.

Tak jak powiedziałam w Watykanie, współpracując z organizatorem wydarzenia, którym jest krakowska kuria, dołożymy wszelkich starań, by ŚDM w Polsce były bezpiecznym i niezapomnianym przeżyciem.

- W przygotowanie ŚDM zaangażowanych było wiele osób, urzędów oraz instytucji. Kto, w opinii Pani Premier, zasługuje na specjalne podziękowanie?

- Na specjalne wyrazy wdzięczności będzie czas już po Światowych Dniach Młodzieży. Organizatorem wydarzenia jest strona kościelna i wiem, z jak dużym poświęceniem i wytrwałością pracują od 2013 roku duchowni, aby całe wydarzenie przebiegło bez zakłóceń. Jestem im za to bardzo wdzięczna. W przeprowadzenie ŚDM zaangażowanych jest bardzo wiele młodych osób, które pracując jako wolontariusze, stanowią istotny filar tego wydarzenia. Ich cenny wkład zasługuje na najwyższe uznanie. Mam nadzieję, że praca zarówno wolontariuszy, duchownych, jak i pracowników służb oraz administracji przyniesie wszystkim satysfakcję i zadowolenie. Bo Światowe Dni Młodzieży to naprawdę coś wielkiego…

- Na mszę św. posłania w Brzegach koło Wieliczki Polacy wybierają się całymi rodzinami. Proszę wybaczyć, że na koniec zadam bardziej osobiste pytanie. Czy rodzina Szydłów też ma takie plany?

- Nie inaczej…

Rozmawiała Grażyna Starzak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.